Comunicat de presa – ASAR solicită Demisia Dlui Laszlo Borbely – Consilier de stat, Guvernul României Coordonator al Departamentului pentru dezvoltare durabilă

Comunicat de Presa

Asociatia Specialistilor Auto din Romania, asociatie profesionala a celor ce activeaza in sectorul repararii automobilelor, a participat la sediul ASF, la sedintele Grupului de Lucru constituit pentru  a discuta propunerile de modificare a legii RCA si situatia Pietei asigurarilor auto obligatorii.

In cadrul acestor intalniri,s-a analizat oportunitatea armonizarii legislatiei romanesti, cu cea europeana, in privinta asigurarii obligatorie de răspundere civilă si s-au prezentat propuneri de imbunatatire a legislatiei actuale.

ASAR saluta deschiderea avuta de Presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara, Leonardo Badea, pentru organizarea acestor intalniri, deschiderea pentru dialog a conducerii ASF si doreste continuarea acestor intalniri constructive. Apreciem echilibrul dovedit de actuala conducere ASF in cadrul acestor italniri la care au luat parte reprezentanti ai tuturor partilor afectate de o eventuala modificare a Legii RCA si dorinta de a se gasi o solutie care sa fie acceptata de toate partile implicate in aceste negocieri.

Apreciem activitatea actualei Conduceri ASF, care a demonstrat ca exista, in sfarsit un interes pentru rezolvarea problemelor existente pe piata RCA in interesul tuturor partilor implicate, fara a se incerca favorizarea unor anumite Grupuri de Interese.

Obiectivul ASAR este ca piata RCA sa cunoasca o stabilitate iar interesul consumatorilor sa fie protejat si ne dorim ca si in viitor, ASF sa fie un factor de echilibru si mediere in piata asigurarilor.

 

Actiune impotriva atelierelor service neautorizate

Reprezentantii Registrului Auto Roman au demarat o actiune impotriva atelierelor service care functioneaza ilegal. Iata mai jos un reportaj ProTV legat de rezultatele controalelor efectuate in Timisoara.

 

 

Legea Nr.209 din 09.11.2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 913 din 14 noiembrie 2016

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articolul I
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
Articolul 1
(1) Operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publică, precum şi instituţiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalităţi de întârziere, penalităţi şi alte obligaţii de plată au obligaţia să accepte încasări şi prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de credit.
…….. ……………. ……………. ……………. ……………. …….. …………
(3) Persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 10.000 de euro în echivalent lei au obligaţia să accepte ca mijloc de plată şi cardurile de debit şi cardurile de credit.
2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate , alineatele (4)-(7), cu următorul cuprins:
(4) Instituţiile emitente şi acceptante de carduri întreprind toate măsurile necesare, de implementare a sistemului de acordare de avansuri în numerar la terminalele de plată, odată cu achiziţia de bunuri şi/sau servicii, pentru utilizatorii de carduri.
(5) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1) şi (3) oferă serviciul de avans în numerar la terminalele de plată în baza contractelor încheiate cu instituţiile acceptante şi pot acorda avansuri în numerar, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. Acestea afişează la loc vizibil semnul privind acordarea acestui serviciu, precum şi informaţii privind costurile serviciului.
(6) Avansul prevăzut la alin. (5) se evidenţiază distinct pe bonul fiscal şi nu poate depăşi suma de 200 de lei. Tranzacţiile privind avansul în numerar se asimilează retragerilor de numerar de la bancomate, iar comisioanele aferente tranzacţiilor se stabilesc conform contractelor în vigoare între părţi. Comercianţii pot percepe, de la titularul cardului, un comision care nu poate depăşi 1% din valoarea avansului acordat.
(7) În cazul în care suma existentă în casă, la dispoziţia comercianţilor acceptanţi de carduri, prevăzuţi la alin. (5), nu acoperă suma solicitată de clientul utilizator de card, acesta va primi suma disponibilă.
3. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
Articolul 2
(1) Băncile acceptante de carduri au obligaţia de a instala terminale de plată în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării. Instalarea terminalelor de plată se face la solicitarea operatorilor economici, instituţiilor publice, persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin. (1), precum şi a comercianţilor prevăzuţi la art. 1 alin. (3), în baza contractelor încheiate în acest scop, în toate locurile indicate de aceştia.
4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Articolul 3
(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează următoarele fapte:
a)utilizarea de către unităţile prevăzute la art. 1 a unor terminale de plată care nu sunt instalate potrivit prevederilor art. 2 alin. (1);
b)nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (21);
c)distrugerea, deteriorarea sau modificarea tehnică a terminalelor de plată care pot provoca înregistrări eronate sau pot genera fraude;
d)refuzul persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) de a accepta încasări prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de credit;
e)refuzul persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin. (3) de a accepta ca mijloc de plată cardurile de debit şi cardurile de credit;
f)refuzul instituţiilor prevăzute la art. 1 alin. (4) de a implementa sistemul de acordare de avansuri în numerar pentru utilizatorii cardurilor de debit şi cardurilor de credit;
g)lipsa afişării semnului prevăzut la art. 1 alin. (5) a informaţiilor privind serviciul de acordare a avansurilor în numerar şi a costurilor serviciului;
h)refuzul băncilor acceptante de carduri de a instala terminale de plată în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1);
i)lipsa asigurării infrastructurii şi a dotărilor necesare pentru acordarea avansurilor în numerar la terminalele de plată de către băncile acceptante de carduri;
j)nerespectarea dispoziţiilor art. 21 şi 22.
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:
a)contravenţia prevăzută la lit. e) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 7.500 lei;
b)contravenţiile prevăzute la lit. a), b) şi g) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei;
c)contravenţiile prevăzute la lit. c), d), f), h) şi i) se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei;
d)contravenţia prevăzută la lit. j) se sancţionează, prin derogare de la dispoziţiile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă de la 10.000 lei la 200.000 lei.
(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice şi unităţilor sale teritoriale.
(4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul II
Băncile acceptante de carduri, prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să asigure infrastructura şi dotările proprii necesare, în vederea ordonării plăţilor prin intermediul mijloacelor moderne de plată şi al realizării transferului între contul de card şi contul beneficiarilor sumelor plătite, precum şi pentru acordarea de avansuri în numerar la terminalele de plată, în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Articolul III
(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanţelor Publice, cu consultarea Băncii Naţionale a României, modifică în mod corespunzător Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2017.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
FLORIN IORDACHE
PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Cartea de securitate

Producatori precum Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Mercedes, Maybach, Smart, Opel si Saab furnizeaza carti de salvare in mai multe limbi europene. Cu ajutorul simbolurilor, fiecare carte de salvare este usor de citit. Toti producatorii folosesc aceleasi simboluri si culori in cartile de salvare.

Anumite modele specifice ale cartilor de salvare disponibile la producatorii auto sunt prezentate in tabelul de mai jos. Va rugam sa luati in considerare faptul ca nu toti producatorii furnizeaza carti de salvare pentru modelele de autoturisme mai vechi, produse de ei si care sunt dotate cu airbaguri. Producatorii care nu ofera inca carti de salvare vor incepe sa faca acest lucru. Momentan, cele mai multe carti de salvare pot fi gasite la producatorii germani de autovehicule, pe website-urile importatorilor si sunt disponibile numai in limba germana. Ar trebui sa cautati dupa urmatoarele cuvinte cheie: „Rettungskarten” (Carti de salvare), „Rettungsdatenblätter” (informatii privind cartile de salvare) sau „Einsatzblätter” (carti de salvare ce cuprind informatii privind reactia in cazul producerii unui incident).

Producatori precum Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Mercedes, Maybach, Smart, Opel si Saab furnizeaza carti de salvare in mai multe limbi europene. Cu ajutorul simbolurilor, fiecare carte de salvare este usor de citit. Toti producatorii folosesc aceleasi simboluri si culori in cartile de salvare.

In randurile de mai jos, puteti sa gasiti codurile aferente simbolurilor (un tabel cu traducerea acestora) care poate fi utilizat in cadrul cartilor de salvare germane.

Pentru a descarca cartile de salvare, va rugam sa va referiti la homepage-urile site-urilor web ale producatorilor. Continutul, precum si macheta acestora raman in responsabilitatea producatorilor. Acest lucru se aplica si la dimensiunea fisierelor, care este, in anumite cazuri, foarte mare (va rugam sa luati in considerare acest aspect atunci cand doriti sa deschideti/tipariti respectivele fisiere).

Nota: Va rugam sa verificati modelul/tipul informatiilor precum si imaginile autoturismelor din continutul cartilor de salvare pentru a fi siguri ca respectivele carti de salvare sunt cele corespunzatoare autovehiculului dumneavoastra.
O carte de salvare indica intotdeauna numarul maxim de airbaguri disponibile pentru un anumit model sau serie de modele. Nu conteaza daca autoturismul nu este complet echipat cu numarul total de airbaguri complementare indicate in cartile de salvare.

 

Model contestatie Control ANAF

In ultima perioada, Controalele ANAF au devenit tot mai absurde, ele incalcand de multe ori legile in vigoare prin masurile prescrise. De exemplu “Sigilarea punctului de lucru” – este o masura ilegala, intrucat, in cazul in care spatial este inchiriat, este interzis inclusiv accesul proprietarului in propriul spatiu ! Tinand cont de aceste situatii, fostul sef al ANAF Sebastian Bodu a realizat  un model de contestare a rezultatelor controalelor ANAF. El a scris o Excepție de neconstituționalitate a proceselor-verbale încheiate de ANAF-DGAF si va recomanda sa o folositi in caz de nevoie

 

Iata textul:

 

Către:   JUDECĂTORIA……………………..

 SECŢIA ………………………………

 

DOMNULE PREȘEDINTE,

 

Subscrisa ……………, cu sediul social/ales în ………….., solicit anularea procesului-verbal de contravenție nr. ….. din ………. întocmit de ……………

 Având în vedere că procesul-verbal în speță a fost emis în baza art. 10 lit. d)/gg) și art. 11 alin. 1 lit. …) din OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, solicit, de asemenea Admiterea cererii de sesizare a Curții Constituționale pentru a judeca excepția de neconstituționalitate a I pct. 10 și 11 din Ordonanța de urgență nr. 91/2014, publicată în Monitorul Oficial al Româmiei, partea I, nr. 966 din 30 decembrie 2014 (anexată excepția de neconstituționalitate), care modifică și completează OUG nr. 28/1999, precum și suspendarea cauzei de fond, până la soluționarea excepției.

 

În fapt, prin procesul-verbal nr. ….. din ………….

 

Către:   CURTEA CONSTITUȚIONALĂ A ROMÂNIEI

 

DOMNULE PREȘEDINTE,

 

Subscrisa ………………, cu sediul social/ales în …………………, solicit prin prezenta verificarea constituționalității art. I pct. 10 și 11 din Ordonanța de urgență nr. 91/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică și completează OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale și care prevede că articolul 10 lit. d) și gg) din OUG nr. 28/1999 vor avea următorul cuprins:

 „Constituie contravenții următoarele fapte dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracțiuni:

 1. d) neîntocmirea de documente justificative pentru sumele de bani introduse/extrase în/din sertarul casei de marcat, altele decât cele provenite din încasarea în numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul și a serviciilor efectuate către populație sau cele utilizate pentru a acorda restul clientului.
 1. gg) deținerea la punctele de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor a unor sume care nu pot fi justificate prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, în registrul special sau prin chitanțe“.

 

De asemenea, solicit verificarea constituționalității art. I pct. 11 al aceluiași act normativ, care prevede că art. 11 alin. 1 a) și d) al OUG nr. 28/1999 vor avea următorul cuprins:

„Contravențiile prevăzute la art. 10 se sancționează cu amendă aplicată operatorilor economici, după cum urmează:

cele prevăzute la art. 10 lit. f), h), i), s), t), v), aa) și gg), cu amendă de la 2.000 de lei la 4.000 de lei, precum și cu confiscarea sumelor care nu pot fi justificate, pentru contravenția prevăzută la lit. gg)

 1. d) cele prevăzute la art. 10 lit. b), c), d), e) și dd), cu amendă de la 10.000 de lei la 15.000 de     lei , precum și cu
 1. i) suspendarea activității operatorului punctului de lucru, de la o lună la trei luni, în funcție de gravitatea faptelor, pentru contravențiile prevăzute la lit. b), c), d) și e)”.

 

DOMNULUI PREȘEDINTE AL CURȚII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI

 

Articolele mai sus citate încalcă următoarele principii ale legii fundamentale:

 

 • Cel al economiei de piață, consacrat la art. 135 alin. 1 din Constituția României, conform căruia „economia României este economie de piață, bazată pe liberă inițiativă și concurență”
 •  Cel al inviolabilității proprietății private, consacrat de art. 136 alin. 5 din Constituția României, conform căruia „proprietatea privată este inviolabilă, în condițiile legii organice“.

 

Conform art. 4 din HG nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), aceasta are rolul de a asigura administrarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri bugetare date prin lege în competența sa, aplicarea politicii și reglementărilor în domeniul vamal și exercitarea atribuțiilor de autoritate vamală, precum și controlul operativ și inopinat privind prevenirea, descoperirea și combaterea oricăror acte și fapte care au ca efect evaziunea fiscală și frauda fiscală și vamală, precum și a altor fapte date de lege în competența sa.

 Inspecţia fiscală (controlul fiscal) are ca obiect, conform art. 94 alin. 1 C. proc. fisc., verificarea legalității şi conformității declarațiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili, respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferenţelor obligaţiilor de plată şi a accesoriilor aferente acestora. Inspecția fiscală se realizează prin inspectori fiscali. Altfel spus, inspecția fiscală reinterpretează modul în care contribuabilul și-a calculat baza de impozitare, asupra căreia se aplică rata de impozitare. Controlul operativ şi inopinat are ca scop, conform art. 933 C. proc. fisc., prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, adică acea diminuare frauduloasă a bazei impozabile, și se efectuează de către inspectorii antifraudă, cu excepţia celor din cadrul Direcţiei de combatere a fraudelor, în condiţiile legii. Controlul vamal are ca obiect stabilirea drepturilor de import asupra unor bunuri introduse pe teritoriul României.

 Așadar rolul ANAF este acela de a stabili și colecta la bugetul de stat sumele datorate de agenții economici ca urmare a activității economice a acestora. Atunci când nu conduce la restabilirea bazei impozabile, verificarea gestiunii agenților economici de către ANAF reprezintă o atribuire neconstituțională de competențe. Modul cum fiecare agent economic este gestionat – mai bine sau mai prost, mai eficient sau ineficient, mai corect sau mai puțin corect, mai atent sau mai puțin atent – ține de relația dintre gerat și gerant (gestionar), nu de organul de control fiscal, operativ și vamal.

 Un agent economic poate avea în casa de marcat, la un anumit moment al zilei, sume mai mici, mai mari sau egale cu valorile ce rezultă din operațiunile de vânzare sau prestare de servicii din ziua respectivă. Aceste diferențe, atunci când sumele sunt nesemnificative, pot să provină din folosirea lor în scopuri personale pentru perioade foarte scurte, chiar ore (în minus), din bacșișuri (în plus), din greșeli de calcul (în plus sau în minus) sau chiar din fraude ale gestionarilor precum delapidare sau neutilizarea caselor de marcat electronice. Atunci când diferențele de sume în gestiunea zilnică sunt semnificative și provin din acte sau fapte de natură evazionistă, ele constituie fie contravenție, fie infracțiune, în funcție de gradul de pericol social. În cazul în care constituie contravenție, sunt incidente, de exemplu, prevederile art. 10 lit. c) din OUG nr. 28/1999, în speță „neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale”. Însă atât contravenția, cât și infracțiunea trebuie probate, sancțiunea neputând fi aplicată pe baza unei simple prezumții că de exemplu, prezența în casa de marcat a unei sume mai mari decât cea care rezultă din operațiunile înregistrate echivalează cu nefolosirea casei de marcat. Cât privește sumele lipsă din casa de marcat, nici măcar nu știm ce ar putea să prezume, din punct de vedere fiscal.

 Atunci când există neregularități în gestiune sub formă de sume în plus sau în minus dar acestea nu sunt contravenții sau infracțiuni în sensul de diminuare intenționată și semnificativă a bazei impozabile, intervenția statului, prin organul de control operativ, reprezintă o violare a proprietății private constituită din patrimoniul agentului economic supus sancțiunilor, violare sub forma amenzii contravenționale, sub forma confiscării sumelor de bani în plus față de cele înregistrate sau sub forma suspendării activității. Într-o economie de piață în care agenții economici controlați sunt 100% privați, organele de control ale statului nu au de ce să se intereseze asupra modului în care se realizează gestiunea. Desigur că, atunci când frauda în gestiune îmbracă forme infracționale, geratul păgubit poate sesiza organul de urmărire penală cu privire la fapta gerantului (gestionarului).

 Pentru cele de mai sus apreciem că stabilirea, prin OUG nr. 28/1999, de contravenții sub forma unor neregularități în gestiune fără legătură cu intenția de modificare a bazei impozabile, așa cum sunt contravențiile prevăzute la art. 10 lit. d și gg), respectiv art. 11 alin. 1 lit. a) și d) din acest act normativ, reprezintă o intruziune nepermisă în gestiunea unor agenți economici privați, deci o violare a proprietății private, precum și o încălcare a principiilor economiei de piață în care gestiunea fiecărui agent economic se realizează fără intervenția statului.

Licente gratuite HaynesPro pentru toti membri ASAR

In data de 27.01.2014, a fost semnat Contractul prin care ASAR a achizitionat pentru TOTI membri sai a unui pachet de documentatii tehnice, IN LIMBA ROMANA, licente valabile pe toata perioada in care Firma care primeste pachetul ramane membru ASAR.

Astfelm incepand din 1 Februarie 2015, TOTI membri ASAR vor primi acest pachet  HaynesPro Workshop Data, GRATUIT .

Programul, accesibil on-line, contine urmatoarele module principale – IN LIMBA ROMANA:

 • Identificare
 • Intretinere
 • Date tehnice
 • Date reglaj
 • Uleiuri si lichide
 • Manuale de reparatii
 • OrganiserXpress

O prezentare detaliata a continutului poate fi gasita la adresa : http://asar.com.ro/asar.pdf

Speram ca aceasta licenta pe care v-o oferim, insotita de documentul care certifica faptul ca informatiile de reparatii sunt Conforme cu cele din documentatiile producatorilor, sa va ajute in autorizarea si functionarea activitatii service-ului Dumneavoastra.

Despre alte avantaje de care beneficiaza membri nostri AFLATI AICI

Noul sediu

Incepand din 01 ianuarie 2015, noul sediu al Asociatiei este in loc Berceni, jud Ilfov, str Crinilor, 10

 

Intalnire cu membri la Bucuresti

Peste 120 de patroni de ateliere service auto au participat la intalnirea desfasurata la RIN GRAND HOTEL, in data de 21.11.2014, unde s-au discutat problemele specifice breslei